Bine ați venit!

 

Ласкаво просимо!

 

Welcome!

publicat: 01 aprilie  2021

Comunicat de presă

Ediția a II-a a Conferinței internaționale on-line „Împreună, cu credinţa în valorile noastre spirituale seculare, construim o Europă a prosperităţii”

În zilele de 25-26 martie 2021, Consorțiul MITROPOLIT PETRU MOVILĂ, a organizat cea de a II-a conferința internațională on-line „Împreună, cu credinţa în valorile noastre spirituale seculare, construim o Europă a prosperităţii”.

Organizatorii conferinţei au fost: SC BRK Systems SRL (Craiova, România), ONG „Centrul de cooperare regională „Dialog” (Cernăuţi, Ucraina), Fondul de caritate ”Resurese şi Iniţiative Publice” (Cernăuţi, Ucraina), ONG ”Centrul Narativelor Politice ale Democraţiei” (Cernăuţi, Ucraina), Asociaţiа Culturală ”Pro Basarabia şi Bucovina” (Bucureşti, România), Agenţia de presă ”România Breaking News” (Bucureşti, România), Camera de Comerţ şi Industrie ”Tracia” (Republica Moldova), Facultatea de istorie, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale a Universităţii Naţionale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi (Ucraina), ONG „Institutul Basarabiei” (Cernăuţi, Ucraina), Institutul European de Dezvoltare Regională (Republica Moldova), Institutului Internaţional al Patrimoniului Atos (Kiev, Ucraina).

În deschiderea conferinței au transmis cuvinte de salut participanților Sviatoslav Yurash – deputat în Rada Supremă a Ucrainei, membru al Comitetului Radei Supreme în domeniul politicii externe şi a cooperării interparlamentare, membru al grupului parlamentar ”Intermarium”, Dr. Mykhailo Pavliuk – Vice-preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi și Viorel Seredenciuc – Consilier al Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava.

Lucrările conferinței, susținute de un număr de 25 de specialiști în diverse domenii (conectivitatea în transporturi pan-europene, finanțarea proiectelor transfrontaliere, mediul academic, spiritualitate), s-au desfășurat în cadrul a trei secțiuni: INIŢIATIVA CELOR TREI MĂRI – CONECTIVITATE – CORIDOARE DE TRANSPORT NORD–SUD (moderator Oleksandr Rusnak – Cernăuţi, Ucraina), COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ, PROIECTE, SURSE DE FINANŢARE (moderator Dr. Serhii Hakman – Cernăuţi, Ucraina) și SPIRITUALITATE – PAISIE VELICICOVSKII – STAREŢUL MĂNĂSTIRII NEAMŢ (moderator Valentin Bercă – Craiova, România).

În prima secțiune, reprezentanți ai mediului academic, de afaceri, administrației publice și nu în ultimul rând ai societații civile au abordat aspectele geopolitice ale Inițiativei celor Trei Mări și de conectivitate de la coridoarele pan-europene la cele TEN-T, fiind luat în discuție proiectul unui nou coridor feroviar de marfă nord-sud Polonia – Ukraina/Republica Moldova – România – Bulgaria – Grecia. Deasemenea, au fost abordate aspectele transportului feroviar de călători în Euro-regiunea PRUTUL DE SUS, între Suceava și Cernăuți, propunându-se noi soluții de diminuare a timpului necesar trecerii frontierei dintre România și Ukraina.

Prezentarea lucrărilor oferă o imagine cuprinzătoare a interesului acordat tematicii acestei secțiuni: Dr. Evhen Mahda – politolog, director executiv al Institutului politicii mondiale (Kiev, Ucraina) ”Ințiativa celor trei mări ca factor de securitate la Marea Neagră”; Dr. Oana Poiană – Cercetător Ştiinţific, Institutul de Cercetări Europene, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, România) ”Analiza geopolitică a Iniţiativei celor Trei Mări /The Three Seas Initiative through geopolitical lenses”; Dr. Zinovii Broyde – Directorul Centrului Tehnico-Ştiinţific de Stat ”Ecoresurs”, consilier al Şefului Administraţiei Regionale de Stat Cernăuţi (Ucraina) ”De la Eco-Euroregiune şi “Banana Verde” la Iniţiativa celor Trei Mări şi Acordul Verde European”; Viorel Seredenciuc – Consilier al Președintelui Consiliului Judeţean Suceava (România) “EUROREGIUNEA PRUTUL DE SUS, între proiectele transfrontaliere şi coridoarele pan-europene de transport”; Sergiu Ostaf – expert politic la Centrul Democraţei şi drepturilor omului (Chisinau, R. Moldova); CS III MSEng Ing Valentin Bercă – Director General BRK SYSTEMS SRL Craiova (România) ”Coridorul Feroviar de Marfă Nord-Sud – Polonia (Gdansk) – Ukraina/Republica Moldova – România – Bulgaria – Grecia (Alexandroupolis)”.

În cea de-a doua secțiune, reprezentanți de vârf ai mediului universitar, agențiilor regionale de dezvoltare, camerelor de comerț și industrie și societății civile au reiterat posibilitățile largi de colaborare interinstituțională existente în Euroregiunea PRUTUL DE SUS, semnalând în mod deschis și unele lipsuri ce se perpetuează de foarte mulți ani în managementul Euroregiunii și care pot fi eliminate chiar printro strânsă colaborare cu Consorțiul MITROPOLIT PETRU MOVILĂ, înființat în vara anului 2020.

Lucrările prezentate au confirmat dorința sinceră de dialog în scopul identificării și implementării unor noi proiecte de cercetare-dezvoltare, de formare profesională: Cezar Grozavu – Director executiv al Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava (România) ”Programul operațional comun de cooperare România – Ucraina: prezent şi viitor”; Prof. Univ. Dr. Ştefan Purici – Prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (România) “Cooperarea inter-universitară în Euroregiunea Prutul de Sus: proiecte şi perspective”; Dr. Hab. Prof. Universitar Anatoliy Kruglashov – Şef Catedră ştiinţe politice şi administraţie publică, director Institut de cercetări ştiinţifice ale integrării europene şi cercetărilor regionale a Universităţii Naţionale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuţi (Ucraina) „Criza cooperării transfrontaliere: necesităţi şi posibilităţi ale renaşterii ei”; Dr. Serhii Hakman – Director adjunct al Centrului regional Cernăuţi pentru Formare Continuă şi Perfecţionare a Calificării Funcţionarilor Publici, Vice-preşedinte al Fundaţiei ”Resurse şi Iniţiative Publice” (Cernăuţi, Ucraina) ”Cooperarea instituţiilor societăţii civile ale Euroregiunii «Prutului de Sus»: posibilităţi şi perspective de interacţiune trilaterală”; Vasile Asandei – Director General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (Piatra Neamţ, România) “Cum asigurăm succesul unui program de finanţare”; Dr. Oleksii Hrushko – directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Cernăuţi (Ucraina); Elena Zamcu – Director Departament Programe de Finanţare – Camera de Comerţ şi Industrie Suceava (România); Vasile Leahovich – Preşedintele Camerei Comerţ Industrie Cernăuţi.

Păstrând formatul conferinței, după cele două secțiuni din 25 martie, care au avut ca tematică DEZVOLTAREA ECONOMICĂ în EUROREGIUNEA PRUTUL DE SUS, în secțiunea desfășurată în 26 martie participanții s-au opri cu smerenie asupra celui ce a fost Sfantul Paisie Velicikovski, Starețul Mănăstirii Neamș, deopotrivă dascal și părinte duhovnicesc al tuturor monahilor ortodocși de după secolul al XVIII-lea.

Întro secțiune on-line maraton, care a durat peste 4 ore, deschisă de reprezentantul Guvernului României, decani ai unor facultăți prestigioase de teologie creștin ortodoxă, cadre universitare, părinți și maici din România, Ukraina, Republica Moldova, Franța și Italia, prin lucrările susținute, au îngenuncheat, rugându-se cu evlavie în fața icoanei Sfântului preacuvios Paisie,  lauda Moldovei și a monahismului creștin ortodox, mare stareț al Mănăstirii Neamț, părinte sfânt și dascal al neîncetatei rugăciuni și povățuitor blând și smerit al cuvioșilor călugari: Prof. Univ. Dr. Nicolae Brînzea – Coordonator Serviciul Dezvoltare Comunitară – Secretariatul General al Guvernului României – Mesajul Secretarului General al GuvernuluiRomâniei; Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan – Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Iaşi (România) – Binecuvântarea IPS Teofan – Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, – „Paisianism şi influenţa lui”; Dr. Hab. Teofil Rendiuk (Kiev, Ucraina) – Ministru Extraordinar şi Plenipotenţiar, Directorul Institului Bunei Vecinătăţi. “Pe urmele lui Paisie Velicicovskii în România şi Republica Moldova: din propria experienţă diplomatică”; Pr. Dr. Gabriel Herea (Arhiepiscopia Sucevei) – Mesajul IPS Calinic – Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor; Ieromonahul Iosif (Pavlinciuk) – doctor la Sorbona, arhimandritul comunităţii moldoveneşti ”Cuviinciosul Paisie de la Neamţ” din Paris (Franţa) „Imaginea lui Paisie Velicicovschi în operele arhimandritului Andronic Popovici (1820-1893)”; Dr. Serhii Shumylo, director al Institutului Internaţional al Patrimoniului Athos, Colaborator onorific al culturii din Ucraina (Kiev, Ucraina) „Pr. Paisiy Velychkovsky şi Secea Zaporojană”; Adalberto Mainardi (Bose, Italia), călugăr la Mănăstirea Sfintei Schimbări la Faţă din Bose, doctor în filozofie şi filologie – „Semnificaţia istorică a mişcării lui Paisie”; Arhimandrit Pr. Univ. Dr. Teofil Tia – Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, România) „Vertebrarea isihastă a misticii contemporane urbane. Mostenirea neperisabilă a Stareţului Paisie Velicicovskii”; Stavrofora Maria Magdalena, Mănăstirea Dragomirna (România). „Sfântul Paisie şi Raiul de la Dragomirna”; Pr. Viorel Cojocaru (Chişinău, Republica Moldova) „Influenţa românească a spiritualităţii paisiene în spaţiul basarabean sub dominaţia ţaristă. Aspect comparat”; Pr. Dr. Ioniţă Apostolache – lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova (România). „Tradiţia neoisihasmului românesc. Ucenicii Sfântului Paisie Velicikovski în Ţara Românească”; Pr. Dr. Daniel Danielescu – lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România). “Sf. Cuvios Paisie Velicikovski şi Mănăstirea Neamţ”; Dr. Alexandru Prelipcean – Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (România). “Sf. Paisie Velicikovski – luminator, patrolog si teolog al secolul al XVIII-lea”; Pr. Prof. Mircea Bejenar (Arhiepiscopia Sucevei) – Lector pentru disciplinele Spiritualitate și Istoria Bisericii la Institutul Teologic Ortodox “Sfîntul Ioan Teologul” (Facultatea de Teologie Pastorală) din Edineț, Republica Moldova (instituția a activat în perioada 2004- 2009) „Renaşterea spirituală paisiană în context spiritual şi ideologic european şi importanţa ei pentru renaşterea filocalică românească din secolul XX”.

Întro conexiune digitală, pe parcursul a doua zile, participanții la cea de-a doua ediție a conferinței internaționale a Consorțiului MITROPOLIT PETRU MOVILĂ au reușit să dezbată oportunitățile lansării unor noi proiecte transfrontaliere de conectivitate în transporturi, continuarea dezvoltării colaborării interinstituționale în Euroregiunea PRUTUL DE SUS prin implicarea mediului academic de afaceri și a societății civile.

Și nu în ultimul rând participanții au susținut și un alt fel de conectivitate, la fel de importantă, cea spirituală, care continuă să unească de secole și locuitorii de astăzi ai României, Ukrainei și Republicii Moldova, întrun efort comun pentru construirea unei Europe a prosperității.

Valentin Bercă – Director Proiect – valentin.berca (a) gmail.com

* * *

II International Online Conference “Together, with Faith in Our Age-old Spiritual Values, We Build Europe of Prosperity”

On March 25-26, 2021, the II International Online Conference “Together, with Faith in Our Age-old Spiritual Values, We Build Europe of Prosperity” took place, which was initiated by the cross-border consortium “Metropolitan Petro Mohyla”.

Conference organizers:

 BRK SYSTEMS SRL (Romania)

 NGO “Centre for Regional Cooperation “Dialogue” (Ukraine)

 Charitable Foundation “Public Resources and Initiatives” (Ukraine)

 NGO “Centre for Political Narratives of Democracy” (Ukraine)

 Cultural Association “Pro Basarabia şi Bucovina” (Romania)

 Chamber of Commerce and Industry “Tracia” (Republic of Moldova)

 Press-agency “România Breaking News” (Romania)

 Faculty of History, Political Science and International Relations of Yurii Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

 Chernivtsi Regional NGO “Institute of Bessarabia” (Ukraine)

 European Institute for Regional Development (Republic of Moldova)

 International Institute of Athos Heritage (Ukraine)

The conference was opened by Sviatoslav Yurash (People’s Deputy of Ukraine, Member of the Verkhovna Rada Committee on Foreign Policy and Interparliamentary Cooperation, Deputy Co-Chair of the Interparliamentary Relations Group with Romania, Member of the Parliamentary Group “Intermarium”).

Mykhailo Pavliuk (Deputy Chairman of the Chernivtsi Regional Council, Dr. of Political Sciences) and Viorel Seredenchuk (Adviser of the Chairman of the Suceava County Council) also made welcoming speeches.

On the second day of the conference, the General Secretary, Professor, Dr. Nicolae Brânzea made an address from the Government of Romania.

During the two days of the conference, their reports presented more than 20 participants not only from the organizing countries (Ukraine, Romania, Moldova), but also from “old” Europe, including Italy and France.

Speakers of the first session of the “Three Seas Initiative – Contact – North-South Transport Corridors” – Evhen Mahda, Oana Poiană, Zinovii Broyde, Viorel Seredenciuc, Sergiu Ostaf, Valentin Berca – presented in-depth reports, full of diverse materials. The conclusions from them are of great practical value for deepening cooperation both within the framework of the Three Seas Initiative and with countries – potential participators in the initiative. It was emphasized on the need to promote the accession to the TSI of Ukraine and Moldova. Another key aspect of the discussion was the question of development of transport corridors (railway and road) in Ukraine, Romania and Moldova in the context of the Three Seas. Lively discussions erupted over the proposal to build the North-South Freight Railway Corridor from Gdansk (Poland) to Alexandroupolis (Greece) via Ukraine / Republic of Moldova, Romania and Bulgaria and to ensure the possibility of daily railway passenger traffic between Chernivtsi and Suceava with a change in Vadul-Siret.

The next session “Cross-border cooperation, projects and financial resources” was attended not only by scientists but also by practitioners – Anatolii Kruglashov, Serhii Hakman, Cesar Grozavu, Ştefan Purici, Vasile Asandei. Despite the certain crisis in cross-border cooperation in the Ukraine-Romania-Moldova triangle, the speakers agreed on the need to restart, support and strengthen the dialogue.

The second day of the conference became a real celebration of spirituality. It was dedicated to a famous figure which unites peoples – Paisius Velichkovsky, who was born near Poltava and became an elder in Moldova in the Monasteries of Dragomirna and Neamţ (modern Romania). Scholars, members of the public and clergy (Archbishop Ion Vicovan, Gabriel Herea, hieromonk Iosif (Pavlinciuk), Serhii Shumylo, Adalberto Mainardi, Archimandrite Teofil Tia, staurophore Maria Magdalena, Viorel Cojocaru, Ioniţă Apostolache, Daniel Danielescu, Alexandru Prelipcean, Mircea Bejenar) discussed various aspects of Paisius Velichkovsky’s biography and his spiritual and cultural heritage, which is deeply relevant today. Because, based on the words of the holy fathers, he preached equality, mutual respect and selflessness. And peace, spiritual balance and constructive interfaith dialogue are extremely needed today in building of Europe of prosperity.

* * *

ІІ Міжнародна онлайн конференція «Разом, із вірою у наші вікові духовні цінності, будуємо Європу процвітання»

25-26 березня 2021 р. відбулася ІІ Міжнародна онлайн конференція «Разом, із вірою у наші вікові духовні цінності, будуємо Європу процвітання», ініційована транскордонним консорціумом «Митрополит Петро Могила».

Організатори конференції:

      BRK SYSTEMS SRL (Румунія)

      Громадська організація «Центр регіональної співпраці «Діалог» (Україна)

      Благодійний фонд «Суспільні ресурси ті ініціативи» (Україна)

      Громадська організація «Центр політичних наративів демократії» (Україна)

      Культурологічна асоціація «Про Бессарабія та Буковина» (Румунія)

      Торговельно-промислова палата «Трачія» (Республіка Молдова)

      Прес-агентство «România Breaking News» (Румунія)

      Факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна)

      Чернівецька обласна громадська організація «Інститут Бессарабії» (Україна)

      Європейський інститут регіонального розвитку (Республіка Молдова)

      Міжнародний інститут афонської спадщини (Україна)

Конференцію відкрив Святослав Юраш (народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Заступник співголови групи міжпарламентських зв’язків з Румунією, член парламентської групи «Інтермаріум»).

З вітальним словом також виступили Михайло Павлюк (заступник голови Чернівецької обласної ради, кандидат політичних наук) і Віорел Середенчук (радник голови Сучавської повітової ради).

На другий день конференції звернення від Уряду Румунії виголосив генеральний секретар, професор, доктор Ніколає Бринзя.

Впродовж двох днів конференції свої доповіді представили більше 20 учасників не лише з країн-орнізаторів (України, Румунії, Молдови), а і «старої» Європи, зокрема Італії та Франції.

Доповідачі першої сесії «Ініціатива трьох морів – Контактність – Транспортні коридори Північ-Південь» – Євген Магда, Оана Пояна, Зіновій Бройде, Віорел Середенчук, Серджіу Остаф, Валентин Берка – представили ґрунтовні доповіді, насичені різноплановими матеріалами. Висновки з них мають вагому практичну цінність для поглиблення співпраці як у рамках Ініціативи трьох морів, так і з країнами-потенційними учасниками ініціативи. Наголошувалося на необхідності сприяння вступу до ІТМ України і Молдови. Ще одним ключовим аспектом обговорення стало питання розвитку транспортних коридорів (залізничних і автомобільних) на території України, Румунії та Молдови у контексті Тримор’я. Жваві дискусії розгорілися щодо пропозиції розбудови Товарного залізничного північно-південного коридору від Гданська (Польща) до Александруполіса (Греція) через Україну/Республіку Молдова, Румунію і Болгарію та стосовно забезпечення можливості здійснення щоденних залізничних пасажирських перевезень між Чернівцями й Сучавою з пересадкою у Вадул-Сіреті.

У роботі наступної сесії «Транскордонне співробітництво, проєкти та фінансові ресурси» взяли участь не лише науковці, а й фахівці-практики – Анатолій Круглашов, Сергій Гакман, Чезар Грозаву, Штефан Пуріч, Васілє Асандєй. Попри те, що було зауважено про певну кризу у транскордонній співпраці в трикутнику Україна-Румунія-Молдова, яка спостерігається в останні роки, доповідачі зійшлися на думці про необхідність перезавантаження діалогу, його підтримці й посиленні.

Другий день конференції став справжнім святом духовності. Він був присвячений відомій постаті, які об’єднує народи – Паїсію Величковському, який народився під Полтавою, а став старцем в Молдові в Монастирях Драгомірна та Нямц (сучасна Румунія). Науковці, представники громадськості й духовенства (архієпископ Іон Вікован, Габріель Херя, ієромонах Іосиф (Павлинчук), Сергій Шумило, Адальберто Майнарді, архімандрит Теофіл Тіа, монахиня Марія Магдалина (Гергіна), Віорел Кожокару, Іоніце Апостолакє, Даніель Даніелеску, Александру Преліпчян, Мірча Беженар) обговорили різні аспекти як біографії Паїсія Величковського, так і його духовно-культурної спадщини, яка глибоко актуальна і сьогодні. Адже ґрунтуючись на слові святих отців, він проповідував рівність, взаємоповагу й безкорисливість. А мир, духовна врівноваженість та конструктивний міжконфесійний діалог надзвичайно потрібні й сьогодні у побудові Європи процвітання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicat: 11 martie 2021 / actulizat: 24 martie 2021

CONFERINŢĂ INTERNAȚIONALĂ ON-LINE

„Împreună, cu credinţa în valorile noastre spirituale seculare, construim o Europă a prosperităţii”
Ediţia a II-a

CONSORŢIUL TRANSFRONTALIER

„MITROPOLIT PETRU MOVILĂ”

BUCUREŞTI – BOTOŞANI – EDINEŢ – CERNĂUŢI
25 – 26 MARTIE 2021

Organizatorii conferinței:
 SC BRK Systems SRL (Craiova, România)
 ONG „Centrul de cooperare regională „Dialog” (Cernăuți, Ucraina)
 Fondul de caritate ”Resurese și Inițiative Publice” (Cernăuți, Ucraina)
 ONG ”Centrul Narativelor Politice ale Democrației” (Cernăuți, Ucraina)
 Asociațiа Culturală Pro Basarabia şi Bucovina (Bucureşti, România)
 Agenția de presă ”România Breaking News” (Bucureşti, România)
 Camera de Comerț și Industrie ”Tracia” (Republica Moldova)
 Facultatea de istorie, științe politice și relații internaționale a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (Ucraina)
 ONG „Institutul Basarabiei” (Cernăuți, Ucraina)
 Institutul European de Dezvoltare Regională (Republica Moldova)
 Institutul Internațional al Patrimoniului Atos (Kiev, Ucraina)

Regulament:
 Cuvânt de salut – 5 minute
 Discurs – 10 minute + 5 minute rezumat în română/ucraineană
 Intervenție în cadrul discuțiilor – 3 minute

 

PROGRAM

25 MARTIE 2021
14.00 – 14.20

CUVÂNT DE SALUT
Moderator – CS III MSEng Ing Valentin Bercă (Craiova, România)

o Prof. Univ. Dr. Nicolae Brânzea – Secretariatul General al Guvernului României o Sveatoslav Iurash – Rada Supremă a Ucrainei
o Consiliul Judeţean Botoşani
o Consiliul Judeţean Suceava
o Dr. Mykhailo Pavliuk – Vice-preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi

 

14.00 – 16.20 / SESIUNEA I (A)

INIŢIATIVA CELOR TREI MĂRI – CONECTIVITATE – CORIDOARE DE TRANSPORT NORD – SUD

Moderator: Oleksandr Rusnak (Cernăuţi, Ucraina)
o Dr. Evhen Mahda Ițiativa celor trei mări ca factor de securitate la Marea Neagră
o Dr. Oana Poiană – Cercetător Ştiinţific – Institutul de Cercetări Europene – Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, România). ”Analiza geopolitică a Iniţiativei celor Trei Mări /The Three Seas Initiative through geopolitical lenses”;
o Dr. Zinovii Broyde – Directorul Centrului Tehnico-Ştiinţific de Stat ”Ecoresurs”, consilier al Şefului Administraţiei Regionale de Stat
Cernăuţi (Cernăuţi, Ucraina). ”De la Eco-Euroregiune şi “Banana Verde” la Iniţiativa celor Trei Mări şi Acordul Verde European”;
o Prof. Univ. Dr. Ștefan Purici – Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (România) o Sergiu Ostaf, Democratization and policy expert – Democracy and Human Rights Center, (Chisinau, R. Moldova);
o CS III MSEng Ing Valentin Bercă – Director General BRK SYSTEMS SRL Craiova – Coridorul Feroviar de Marfă Nord-Sud – Polonia (Gdansk) – Ukraina/Republica Moldova – România – Bulgaria – Grecia (Alexandroupolis);
o Discuţii

25 MARTIE 2021
16.30 – 18.30 / SESIUNEA I (B)

  COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ, PROIECTE, SURSE DE FINANŢARE
 Moderator Dr. Serhii Hakman (Cernăuţi, Ucraina) o Cezar Grozavu o Dr. Serhii Hakman (Cernăuţi, Ucraina) – Director adjunct al Centrului regional Cernăuţi pentru Formare Continuă şi Perfecţionare a Calificării Funcţionarilor Publici, Vice-preşedinte al Fundaţiei ”Resurse şi Iniţiative Publice” ”Cooperarea instituţiilor societăţii civile ale Euroregiunii «Prutului de Sus»: posibilități și perspective de interacțiune trilaterală”; o Vasile Asandei – Director General al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (Piatra Neamț, România). “Cum asigurăm succesul unui program de finanţare”.
o Dr. Oleksii Hrushko – directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Cernăuţi (Cernăuţi, Ucraina);
o Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani
o Elena Zamcu – Director Departament Programe de Finanțare – Camera de Comerţ şi Industrie Suceava o Vasile Leahovich – Preşedintele Camerei Comerţ Industrie Cernăuţi
o Discuții

26 MARTIE 2021
13.00 – 17.00 / SESIUNEA II
 SESIUNEA A II-A – SPIRITUALITATE – PAISIE VELICICOVSKII – STAREŢUL MĂNĂSTIRII NEAMŢ
 Moderator – CS III MSEng Ing Valentin Bercă o Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan (Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Universitatea din Iaşi) (Iaşi, România)  Binecuvântarea IPS Teofan – Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,  „Paisianism şi influenţa lui”;
o Dr. Hab. Teofil Rendiuk (Kiev, Ucraina) – Ministru Extraordinar şi Plenipotenţiar, Directorul Institului Bunei Vecinătăţi. “Pe urmele lui Paisie Velicicovskii în România şi Republica Moldova: din propria experienţă diplomatică”; o Pr. Dr. Gabriel Herea (Arhiepiscopia Sucevei) Mesajul IPS Calinic – Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor; o Ieromonahul Iosif (Pavlinciuk) (Paris, Franţa), doctor la Sorbona, arhimandritul comunităţii moldoveneşti ”Cuviinciosul Paisie de la
Neamţ” din Paris – „Imaginea lui Paisie Velicicovschi în operele arhimandritului Andronic Popovici (1820-1893)”;
o Dr. Serhii Shumylo, director al Institutului Internaţional al Patrimoniului Athos, Colaborator onorific al culturii din Ucraina (Kiev, Ucraina) „Pr. Paisiy Velychkovsky şi Secea Zaporojană”
o Arhimandrit Pr. Univ. Dr. Teofil Tia – Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă – UBB Cluj-Napoca – „Vertebrarea isihastă a misticii contemporane urbane. Mostenirea neperisabilă a Stareţului Paisie Velicicovskii”; o Adalberto Mainardi (Bose, Italia), călugăr la Mănăstirea Sfintei Schimbări la Faţă din Bose, doctor în filozofie şi filologie – „Semnificaţia istorică a mişcării lui Paisie”; o Pr. Viorel Cojocaru (Chişinău, Republica Moldova) – „Influenţa românească a spiritualităţii paisiene în spaţiul basarabean sub dominaţia ţaristă. Aspect comparat”; o Stavrofora Maria Magdalena, Mănăstirea Dragomirna (Dragomirna, România) – „Sfântul Paisie şi Raiul de la Dragomirna”; o Pr. Dr. Ioniţă Apostolache – lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova (România). „Tradiţia neoisihasmului românesc. Ucenicii Sfântului Paisie Velicikovski în Ţara Românească”.
o Pr. Dr. Daniel Danielescu – lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ”Alșexandru Ioan Cuza din Iaşi (România). “Sf. Cuvios Paisie Velicikovski şi Mănăstirea Neamţ”; o Dr. Alexandru Prelipcean – Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Universității ”Alșexandru Ioan Cuza din Iaşi (România). “Sf. Paisie Velicikovski – luminator, patrolog si teolog al secolul al XVIII-lea”; o Pr. Mircea Bejenar (Arhiepiscopia Sucevei) – „Renaşterea spirituală paisiană în context spiritual şi ideologic european şi importanţa ei pentru renaşterea filocalică românească din secolul XX”;

Contact: Valentin Bercă – Director Proiect – valentin.berca (a) gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 decembrie 2020

Prăznuirea Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului

Canonizarea Ierarhului Petru Movilă a fost săvârşită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene la 6 decembrie 1996 şi proclamată la 15 decembrie a aceluiaşi an, dar înscrisă în calendarul acestei Biserici la 31 decembrie.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în şedinţă să de lucru din 12-13 martie 2002, prăznuirea Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, la 22 decembrie.

Acest Sfânt Ierarh de neam român s-a născut la Suceava, la 21 Decembrie 1596, ca fiu al lui Simion Movilă, devenit ulterior domn în Muntenia şi în Moldova și al soţiei sale Marghita (Margareta). Sfântul Ierarh Petru Movilă este strănepot al lui Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546), bunicul său Ioan, fiind căsătorit cu fiica lui Rareş. De mic copil a învățat carte şi a fost educat în frică de Dumnezeu, mai ales că avea drept unchi pe Gheorghe, Mitropolitul Moldovei, care împreună cu un alt unchi al său – Ieremia, domn al Moldovei, au ctitorit Mănăstirea Suceviţa. Îi plăcea să meargă la mănăstirile bucovinene şi în special la moaştele Sfântului Ioan cel Nou – sfânt la care a avut evlavie toată viaţa.

Cea mai importantă lucrare realizată de Sfântul ierarh Petru Movilă este  „Mărturisirea Ortodoxă”, revizuită şi corectată de Meletie Sirigul, cel mai învăţat teolog grec al secolului al XVII-lea, prezent la Sinodul de la Iaşi, care s-a ţinut în trapeza Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi şi la care au participat delegaţi ai Patriarhiei Ecumenice, ai Bisericii din Kiev şi ai Bisericii Moldovei, în frunte cu Mitropolitul Varlaam. Recunoaşterea acestei lucrări de către Sinodul Constantinopolitan în 1643, a făcut din ea o Mărturisire a întregii Biserici Răsăritene. A fost semnată la început de Patriarhul Ecumenic Partenie I şi, ulterior, şi de Patriarhii Alexandriei, Antiohiei şi Ierusalimului. A fost tipărită în greaca populară în 1677, la Amsterdam şi pentru prima oară în româneşte, la Buzău, în 1691, tradusă de Radu şi Ştefan Greceanu. Mult timp a fost folosită ca manual în şcolile teologice din Rusia şi din Ţările Române, iar unii ierarhi importanţi ai Bisericii de Răsărit cum sunt Patriarhii Nectarie al Ierusalimului sau Adrian al Moscovei i-au atribuit chiar un caracter inspirat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 decembrie 2020

Comunicat de Presă

În perioada 25 – 27 noiembrie 2020 s-au desfăşurat cele trei sesiuni on-line în cadrul conferinţei de lansare a proiectului “Mitropolitul Petru Movilă”,

Conferința a urmărit tematici axate pe spiritualitate, educaţie, cultură, economie, politici transfrontaliere, cercetare-dezvoltare,tehnologie, infrastructură de transport turism și mediu.

În cadrul sesiunii de Spiritualitate, desfăşurată în ultima zi a conferinţei, au fost prezentate lucrări având ca subiect comun Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolit al Kievului, Galiţiei şi întregii Rusii.

Deasemenea, în finalul sesiunii, au fost evocate momente mai puţin cunoscute ale prezenţei Sfântului Apostol Andrei în Dobrogea.

Au fost susţinute prezentări de către reprezentanţi ai Universităţilor din Bucureşti, Cernăuţi, Craiova, Iaşi, Ivano-Frankivsk, Suceava şi Sibiu, mediul de afaceri şi ONG-uri, din România, Ukraina şi R. Moldova.

Participanți in cadrul celor trei sesiuni online ale Conferinței

Valentin BERCĂ – Director General SC BRK SYSTEMS SRL (ROMÂNIA) – Director proiect; Marian CLENCIU – Preşedintele Asociatiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina (ACPBB) (ROMÂNIA); Părintele Constantin NECULA; Preot Lect. Dr. Daniel NIȚĂ-DANIELESCU (ROMÂNIA); Vlad CEREMUȘ – Camera de Comerț și Industrie Tracia (REPUBLICA MOLDOVA); Conf. univ. dr. Alexandru-Ionuț PETRISOR (ROMÂNIA); Mihai COPEȚCHI (KOPECKY)– ACPBB București (ROMÂNIA); Dr. Mădălina ANDREI – președinte Filiala ACPBB Bucureşti / Director RBN Press (ROMÂNIA); Prof.dr. Gheoghe IONAȘCU – ACPBB București (ROMÂNIA); Ing. Valentin BRINISTER (REPUBLICA MOLDOVA)); Vasile DRON – Director Consiliul Mondial Român – Filiala Moldova (REPUBLICA MOLDOVA); Oleh SHMANKO – doctor în științe istorice, profesor asociat la Catedra de Pedagogie și Asistență Socială, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (UCRAINA); Oleksandr RUSNAK – doctor în științe istorice, lector la Catedra de Istorie a Ucrainei, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. Președinte al ONG-ului „Centrul de cooperare regională „Dialog” -Cernauti (UCRAINA); Serhii HAKMAN – doctor în științe istorice, conferențiar, director adjunct al Centrului regional Cernăuți pentru recalificarea și formarea continuă a funcționarilor publici; Vice-președinte al Fondului de caritate ”Resurese și Inițiative Publice”Cernauți (UCRAINA); Yevhenii KABANETS – cercetător principal la Rezervația Istorică și Culturală Națională Kiev- Pechersk, (UCRAINA); Prof. Dr. Ing. Gheorghe MANOLEA (Craiova); Asist. dr. Alexandru PRELIPCEAN (ROMÂNIA); Prof.univ.dr. Ștefan PURICI Prorector Universitatea din Suceava (ROMÂNIA); Andrii KOROLKO – doctor în științe istorice, profesor asociat la Catedra de Istorie a Ucrainei, Universitatea Națională Precarpatică Vasyl Stefanyk (Ivano-Frankivsk – Ucraina).

La final, după o sesiune maraton de trei ore, membrii consorţiului au stabilit ca următoare conferinţă să aibă loc la începutul lunii februarie 2021, păstrând acelaşi format:

– Spiritualitate – având ca temă prezentarea personalităţii Sfântului Paisie Velicikovski de la Neamţ,

– I3M – având ca temă prezentarea proiectului comun Coridorul Feroviar de Transport Marea Baltică – Marea Neagră.

Un subiect special ce urmează a fi dezbătut în anul viitor, pornind de la personalitatea multilaterală a Sfântului Ierarh Petru Movilă, Mitropolit al Kievului, Galiţiei şi Întregii Ruşii, va fi acela al construirii unui coridor de spiritualitate creştin-ortodoxă de la Marea Baltică, la Marea Neagră.

Până la data următoarei conferinţe membrii consorţiului vor evalua procedurile pentru înfiinţarea Centrului de Dezvoltare Transfrontalieră Prutul de Sus „Mitropolit Petru Movilă”.

Consorțiul va publica pe parcursul lunii decembrie 2020, aspecte din lucrările Conferinței în format text, foto și video pe pagina de web a Consorțiului, disponibilă la adresa https://rouamd.eu/

 

Departamentul Comunicare

Consorţiul „Mitropolit Petru Movilă”.

Dat spre publicare la 1 decembrie 2020

 

Mulțumiri pentru publicarea anunțului și a comunicatului de presă:

  • Agenția de presă BUCPRESS din Cernăuți (Ucraina)

https://bucpress.eu/cultura/conferinta-de-lansare-a-proiectului-13596?fbclid=IwAR2SYpNYneo1ktet2FqR_H-3NRHPid-URUVRGiN2yFM-UY-4cDvIQ-wB0bs

  • ROMÂNIA BREAKING NEWS

https://romaniabreakingnews.ro/s-a-constituit-consortiul-mitropolitul-petru-movila-punte-de-spiritualitate-crestin-ortodoxa-intre-romania-ucraina-si-republica-moldova/

  • Mulțumim Facultății de Teologie Ortodoxă

https://www.teologie.uaic.ro/get-content/news/a0cca619-7fdd-4475-bcb7-1a50fff85a12?fbclid=IwAR2Rr8Pl96eCjgG-pSwwjwhhj3aTkyZ2OHaWKMMQsJc1_-eITVKowU0cjFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 noiembrie 2020

Consorțiul „Mitropolitul Petru Movilă”

Constituire

 

Având în vedere

– Puntea de spiritualitate creştin-ortodoxă construită în urmă cu 400 de ani, de SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ, MITROPOLIT AL KIEVULUI, GALIŢEI ŞI ÎNTREGII RUSII,

– Împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea EURO REGIUNII PRUTUL DE SUS,

– Împlinirea a 10 ani de la DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND INSTITUIREA UNUI PARTENERIAT STRATEGIC ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA,

– PARTENERIATUL ESTIC, reprezentând dimensiunea estică specifică politicii Uniunii Europene de vecinătate,

– STRATEGIA DUNĂRII, şi nu în ultimul rând
– INIŢIATIVA CELOR TREI MĂRI,

Un grup de iniţiativă, format din organizaţii civice și firme private din România, Ukraina şi R. Moldova, a înfiinţat, având la bază un Memorandum de Înţelegere, semnat pe data de 27 august 2020, Consorţiul “Mitropolitul Petru Movilă”, denumit astfel în semn de profund respect faţă de Sfântul Ierarh Petru Movilă, personalitate marcantă a continuităţii spiritualităţii creştin-ortodoxe în ultimele sute de ani, într-un spaţiu geografic frământat de tumultul istoriei, de multe ori potrivnice.

 

Organizatori și inițiatori ai Consorțiului „Mitropolitul Petru Movilă”:
 
 
 
Valentin BERCĂ – Director General SC BRK SYSTEMS SRL, Director proiect (ROMÂNIA)
Marian CLENCIU – Preşedintele Asociației Culturale Pro Basarabia şi Bucovina – ACPBB (ROMÂNIA)
Vlad CEREMUȘI – Director Camera de Comerț și Industrie Tracia (REPUBLICA MOLDOVA)
Mădălina ANDREI (Președinte ACPBB București ) / Director Agenția de presă ROMÂNIA BREAKING NEWS – RBN Press
Dorian Theodor CLENCIU (ACPBB BUCUREȘTI) – Redactor Șef ROMÂNIA BREAKING NEWS – RBN Press
Oleksandr RUSNAK – doctor în științe istorice, lector la Catedra de Istorie a Ucrainei, Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți. Președinte al ONG-ului „Centrul de cooperare regională „Dialog” Cernăuți (UCRAINA)
Serhi BOSTAN – Organizația Guvernamentală regională din Cernăuți „Institutul Basarabiei” – Cernăuți (UCRAINA)
Serhii HAKMAN – doctor în științe istorice, conferențiar, director adjunct al Centrului regional Cernăuți pentru recalificarea și formarea continuă a funcționarilor publici; Vice-președinte al Fondului de caritate ”Resurese și Inițiative Publice” din Cernăuți (UCRAINA)
Sveatoslav MIHALACHE – Președintele Institutului European de Dezvoltare Regională (REPUBLICA MOLDOVA)
Viorel CUCULESCU – Președinte Camera de Comerț și Industrie „Tracia”  (REPUBLICA MOLDOVA)
Mykola BIYOVSKYI – Președintele Centrului Narativelor Politice Democratice (UCRAINA) 
 

Cuvintele Cheie care stau la baza iniţiativei sunt:

– Dialog,

– Spiritualitate,

– Euroregiunea Prutul de Sus,

– Strategia Dunării,

– Parteneriatul Estic şi respectiv,

– Iniţiativa celor Trei Mări.

Consorţiul îşi propune ca, prin acţiunile sale, ce se doresc a fi derulate pe o perioadă de minim 7 ani, 2021 – 2027, încercând astfel a fi urmărit şi Cadrul Financiar Multianual al UE, să contribuie, alături de părţile interesate publice şi private, la o continuă dezvoltare inovativă şi sustenabilă a educaţiei, culturii, infrastructurii şi economiei, într-un mediu curat, în comunităţi locale inteligente, dezvoltare bazată pe tradiţiile spirituale comune existente de-a lungul unei istorii de sute de ani, în regiunea transfrontalieră Prutul de Sus.

Pornind de la aceste realităţi istorice cu profunde valenţe spiritual creştin-ortodoxe, proiectul „Mitropolitul Petru Movilă” îşi propune relansarea dialogului între cetăţenii Românie, Ukrainei şi R. Moldova, respectiv minorităţile naţionale din regiunea transfrontalieră Prutul de Sus, în scopul construirii unui viitor comun plin de prosperitate, prin refacerea comuniunii de credinţă, încredere, toleranţă şi respect reciproc, creştin-ortodoxe, dezvoltarea economică şi culturală sustenabilă şi asigurarea apărării acestor valori.

Ca primă acţiune, membrii Consorţiului vor colabora pentru pregătirea unui şir de trei conferinţe online, ce urmează a fi organizate cu parteneri și invitați de la București, Chișinău, Cernăuți și alte orașe din statele menționate.

Departamentul Comunicare

Consorţiul „Mitropolit Petru Movilă”.

 

Dat spre publicare la data de 1 noiembrie 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresă poștală

Strada Blănari nr.23, etaj 1, c102
București – ROMÂNIA
Sediu – Asociația Culturala Pro Basarabia și Bucovina (ACPBB)

Email

rouamdeu[at]gmail.com

Lasă-ne un mesaj